English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH016
NázevSanace a adaptace budov
Course nameSaving and Building Adaptation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Šuhajda

Obsahové informace

Student bude schopen zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení sanace budovy včetně stavebně vlhkostního průzkumu a biotického průzkumu . Je schopen provést návrh metody sanace budovy ve vztahu ke zjištěným skutečnostem.
Stavebně - fyzikální a stavebně -technické zákonitosti platné pro sanace vlhkého zdiva budov, příčiny vlhnutí zdiva starších stavebních objektů, stavebně-technický průzkum vlhkosti a jeho vyhodnocování, metody snižování vlhkosti zdiva budov, projektová dokumentace pro sanace budov, problematika ochrany spodní stavby objektů proti pronikání radonu. Řešení otázek spojených s ochranou dřevěných stavebních konstrukcí vůči biologickým činitelům zejména ve vztahu k rekonstruovaných objektů. Problematika rekonstrukcí příček, podhledů, rekonstrukce a renovace komínů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů
 • 2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích.
 • 3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva.
 • 4. Novodobé mechanické sanační metody.
 • 5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva.
 • 6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační
 • omítky. Metody stavebních opatření.
 • 7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov.
 • 8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu.
 • 9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů.
 • 10. Renovace a rekonstrukce komínů.
 • 11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí.
 • 12. Rekonstrukce plochých střech.
 • 13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání semestrální práce, výběr stávajícího objektu
 • 2. Zaměření stávajícího stavu
 • 3. - 4. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu
 • 5. - 6. Návrh na nové využití objektu
 • 7. Návrh sanace poruch a vad
 • 8. Projekt sanace vlhkosti, vč. technologického předpisu
 • 9. Projekt sanace jiné poruchy objektu
 • 10. - 11. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu
 • 12. Kompletace projektu
 • 13. Zápočet
Stavebně-fyikální zákonitosti pohybu vody ve stavebních konstrukcích,teorie konstrukcí pozemních staveb,mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí,zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem.

Základní literatura předmětu

Ledererová J. a kol.: Biokorozní vlivy na stavební díla, Silikátový svaz, 2009
Solař, Jaroslav: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, GRADA PUBLISHING a.s., 2008
Ptáček, Petr: Ochrana dřeva, GRADA PUBLISHING a.s., 2009
Novotný, Marek; Misar, Ivan; Šutliak,Stanislav : Hydroizolace plochých střech, GRADA PUBLISHING a.s., 2014
Milan, Vašek: Havárie, poruchy a rekonstrukce, GRADA PUBLISHING a.s., 2011
Chudley, Roy a Greeno, Roger: Building Construction Handbook, Routledge, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Sanace a rekonstrukce staveb - Sborník odborných příspěvků konference WTA, WTA, 0