English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH007
NázevStavby s nízkou energetickou náročností
Course nameLow Energy Houses

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloš Kalousek

Obsahové informace

Osvojení správného způsobu návrhu a hodnocení objektu, který splňuje kritéria nízkoenergetického, pasivního nebo nulového domu na konkrétním projektu.
Navrhování nízkoenergetických objektů s využitím pasivních prvků slunečních systémů. Seznámí se s využitím aktivních slunečních systémů a obnovitelných zdrojů energie. Na příkladě konkrétní dispozice bude provedeno posouzení RD či bytového domu a jeho úprava na nízkoenergetický nebo pasivní dům. Bude provedena bilance spotřeby energie a tepelných zisků za otopné období, stanovena úspora energie, výpočet nákladů na vytápění a orientační výpočet ekonomických ukazatelů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Principy nízkoenergetických objektů
 • 2. Zásady návrhu nízkoenergetického domu a jeho tepelná bilance
 • 3. Požadavky tepelné ochrany budov pro energeticky úsporné budovy
 • 4. Návrh zateplení objektu (stěna, střecha, podlaha, okna)
 • 5. Tepelné vazby konstrukcí (základy, podlaha, kout, ostění a nadpraží)
 • 6. Vzduchotěsnost objektu
 • 7. Větrání a vytápění, zdroje tepla
 • 8. Klimatizační sousatvy, chlazení. Příprava teplé vody
 • 9. Výpočetní programy a simulace celoroční spotřeby tepla a chladu
 • 10. Výplně otvorů pro nízkoenergetické domy
 • 11. Ekonomické a užitné hodnocení nízkoenergetických staveb
 • 12. Exkurze na nízkoenergetický dům
 • 13. Energetická legislativa

Harmonogram cvičení

 • 1. Principy nízkoenergetických objektů, zadání semestrální práce po skupinách
 • 2. - 4. Návrh obákly budovy, posouzení tepelných vazeb a mostů
 • 5. - 7. Návrh technických soustav v objektu
 • 8. - 9. Celkové posouzení objektu v počítačových programech
 • 10. Průkaz energetické náročnosti budovy
 • 11. - 12. Prezentace jednotlivých projektů
 • 13. Zápočet
Základní znalosti tepelné ochrany staveb, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

TYWONIAK,Jan : Nízkoenergetické domy 3, Grada, 2012
SMOLA, Josef: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů, Grada, 2011
COTTERELL, Janet a DADEBY, Adam: The Passivhaus Handbook, Green Books, 2012