English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH005
NázevKonstrukční detail
Course nameStructural Detail

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLibor Matějka

Obsahové informace

Hlavním výsledkem výuky předmětu by měla být schopnost studenta řešit stavební detaily v širších souvislostech (proveditelnost, konstrukční správnost, pevnostní stabilita, stavebně fyzikální problémy, atp.) tak, aby konstrukčně správné a mohly tak být dlouhodobě funkční.
Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání 3 vybraných detailů a seminární práce,
  • 2. Konzultace detailů a seminární práce
  • 3. Konzultace detailů a seminární práce
  • 4. Konzultace detailů a seminární práce
  • 5. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
  • 6. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
  • 7. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
  • 8. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace
  • 9. Prezentace vybraných detailů a seminární práce
  • 10. Udělení zápočtu
Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků.
Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Základní literatura předmětu

GRIFFIN, C. W. a Richard L. FRICKLAS: Manual of Low-Slope Roof Systems: Fourth Edition, McGraw-Hill Professional, 2006
Kubal, Michael: Construction Waterproofing Handbook: Second Edition, McGraw-Hill Professional, 2008
: Soubor ČSN řady 72,73 a 74, , 0