English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH004
NázevVybrané stati z pozemního stavitelství 1
Course nameSelected Chapters from Building Constructions 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Cílem výuky předmětu je výrazně prohloubit znalosti studentů z oblasti obalových konstrukcí staveb – střešních a stěnových plášťů budov.
Studenti budou podrobně seznámeni s nejnovějšími technologiemi a konstrukčním řešením včetně využití moderních stavebních materiálů. Získají rovněž vědomosti z problematiky vhodného návrhu detailů a budou schopni nabyté poznatky uplatnit nejen ve cvičeních a v diplomových pracích, ale i ve svém budoucím působení ve stavební praxi.
Obsah předmětu je zaměřen na detailní řešení obalových konstrukcí staveb, a to zejména střešních a svislých obvodových plášťů. Kurz také poskytuje znalosti speciálních systémů tepelných izolací na bázi odrazivosti tepelného záření a moderní a netradiční druhy montovaných konstrukcí plášťů budov včetně solárního zastřešení. Další část kurzu bude zaměřena na moderní hydroizolační vrstvy a tepelné izolace a jejich napojení na různé typy střech a svislých plášťů. Podrobně je v předmětu řešeno opláštění halových objektů, jejich vlastností a detailů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla.
 • 2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení.
 • 3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné.
 • 4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech.
 • 5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení).
 • 6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily.
 • 7. Ploché střechy – Sanace plochých střech.
 • 8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal.
 • 9. Halové stavby – střechy, podlahy, detaily. Vestavky v halách.
 • 10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště.
 • 11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení.
 • 12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby.
 • 13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. – 2. Zadání a konzultace tří variant skladeb šikmých střech.
 • 3. Studie odvodnění ploché střechy
 • 4. – 5. Dvě varianty skladeb jednoplášťové ploché střechy, detaily 1:10 u atiky, střešního vtoku, dilatace, návaznosti různých skladeb
 • 6. Odvodnění a skladba střešního pláště střechy dvouplášťové
 • 7. Praktická ukázka provádění hydroizolačních vrstev plochých střech
 • 8. Dvě varianty skladeb dvouplášťové střechy různých sklonů
 • 9. – 10. Návrh pláště haly dle zadaného účelu, detaily u soklu a okapu.
 • 11. – 12. Návrh a detaily dvou variant dvouplášťových svislých plášťů budov
 • 13. Zápočet
Znalosti základních zásad navrhování obalových konstrukcí budov z předmětů zařazených do bakalářského studia. Znalost stavebně fyzikální problematiky a stavebně fyzikálních požadavků kladených na obalové konstrukce budov i vnějších a vnitřních působících na tyto konstrukce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Bielek, B., Palko, M.: Dvojité transparentné fasády budov 1., Coreal Brat. , 2002
B.Bielek, M.Bielek, M.Palko: Dvojité transparentné fasády budov 2., , 2002
Ingo, Gabriel: Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace , GRADA PUBLISHING a.s., 2011
Herzog, Thomas: Facade Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2004
Sedlbauer, Klaus: Flat Roof Construction Manual, Birkhäuser Architecture, 2010
Watts, Andrew : Modern Constuction: Facades, Springer Vienna Architecture, 2004
Novotný, Marek: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Grada, 2014
Straka Bohumil, Novotný Miloslav, Krupicová Jana, Šmak Milan, Vejpustek Zdeněk: Konstrukce šikmých střech, Grada, 2013
Čermáková Barbora, Mužíková Radka: Ozeleněné střechy, Grada, 2009
Chaloupka Karel, Svoboda Zbyněk: Ploché střechy - praktický průvodce, Grada, 2009