English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCG051
NázevÚzemní plánování
Course nameTown Planning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, pochopení územně plánovacího procesu na úrovni státu, kraje, města a rozvojové lokality; orientace v územně plánovacích podkladech a dokumentaci různých úrovní.

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Harmonogram přednášky

 • 1.Společnost, architektura a urbanismus
 • 2.Prostředí
 • 3.Urbanizace, osídlení a sídelní celky
 • 4.Moderní vývoj a současné tendence
 • 5.Funkční systémy městské - obytné a výrobní
 • 6.Funkční systémy městské - doprava a technická infrastruktura
 • 7.Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce
 • 8.Zásady trvale udržitelného rozvoje měst
 • 9.Urbanistická ekonomie
 • 10.Územní plánování a řízení
 • 11.Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace
 • 12.Metodika zpracování územně plánovací dokumentace
 • 13.Posuzování územně plánovacích záměrů

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématických úkolů, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat
 • 3.-4. Analýza územně plánovací dokumentace, konzultace úkolu
 • 5.-6. Analýza charakteristických urbanistických souborů města, konzultace úkolu
 • 7.-8. Analýza zvolené rozvojové plochy sídla, konzultace úkolu
 • 9. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 10.-11.Dokončení a zhodnocení výsledné práce
orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Doporučená literatura ke studiu předmětu

J.Hrůza: Charty moderního urbanismu, Agora, 2002