English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF054
NázevGeotechnická laboratoř
Course nameGeotechnical Laboratory

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLumír Miča

Obsahové informace

Cílem předmětu je podrobněji rozebrat možnosti laboratorního testování zemin. Rozšíření základních znalostí ze zkoušení zemin nabytých v předchozích etapách studia. Praktická aplikace zkoušek, které nebylo časově reálné provést v předmětu Mechanika zemin. Popis laboratorních zkoušek bude v souladu se současnými evropskými předpisy.

Student získá komplexnější teoretické poznatky, ale zejména i praktické dovednosti při testování zemin. Vyhodnocení zkoušek dle různých přístupů.
Nové metody vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností zemin.
Stanovení pórových tlaků a objemových změn.
Stanovení mechanických vlastností. Proctorova zkouška.
Krátkodobá a dlouhodobá pevnost.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí (na podzemní vodu, horninové prostředí) problematika regenerace krajiny poškozené lidskou činností.
Vliv geotechnických staveb na životní prostředí. Česká a EU legislativa o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
Geotechnika a ochrana životního prostředí. Úkoly geotechniky při ukládání a zneškodňování odpadů - skládky, haldy, odkaliště, využití do zemních těles.
Mechanické chování zmrzlých půd.


Harmonogram přednášky

 • 1. Fyzikálně-indexové zkoušky.
 • 2. Laboratorní testování propustnosti zemin.
 • 3. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 1. část.
 • 4. Laboratorní zkoušky pro určení deformačních parametrů - 2. část.
 • 5. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 1. část.
 • 6. Laboratorní zkoušky pro určení smykových parametrů - 2. část.
 • 7. Testování zemin v oboru malých až velmi malých přetvoření.
 • 8. Vybrané materiálové modely versus laboratorní zkoušky.
 • 9. Nové trendy ve vývoji laboratorních zkoušek.
 • 10. Geochemie - laboratorní zkoušky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Fyzikálně indexové zkoušky.
 • 2. Stanovení propustnosti písku (propustoměr).
 • 3. Komprese zemin - 1D (edometr).
 • 4. Smyková krabicová zkouška
 • 5. Triaxiální zkouška CID (písek). Zápočet.
Základy vlastnosti a testování zemin,

Základní literatura předmětu

KALINSKI, Michael: Soil mechanics laboratory manual, Wiley, 2006
HEAD, K.H.: Manual of soil laboratory testing. Vol. 2, Permeability, shear strength and compressibility tests, CRC Press, 2011
MENCL, Vojtěch: Mechanika zemin a skalních hornin, Academia, 1966