English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF052
NázevZakládání staveb (E)
Course nameFoundation Engineering (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantVěra Glisníková

Obsahové informace

Studenti se naučí navrhovat plošné základy. Studenti budou umět navrhnout hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. Budou umět navrhnout bezpečné a ekonomické pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro zlepšení podloží.
Geotechnické kategorie, návrh a posouzení plošných základů, 1. mezní stav, 2. mezní stav, polštáře a zlepšování základové půdy.
Základy hlubinné, druhy pilot, technologie provádění, posouzení pilotových základů, skupiny pilot, výpočet osově zatížených vrtaných pilot, mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
Mikropiloty.
Podzemní stěny, druhy podzemních stěn, technologie provádění, kotvy, druhy kotev (tyčové, pramencové, dočasné, trvalé).
Trysková injektáž.
Ostatní způsoby hlubinného zakládání staveb, studny, kesony, moderní metody – vibroflotace, vápenné pilíře.
Stavební jámy, druhy stavebních jam, záporové pažení, mikrozáporové stěny, pilotové stěny, podzemní stěny, odvodňování stavebních jam.
Práce speciálního zakládání staveb při rekonstrukcích a modernizacích.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pásy, desky.
 • 2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
 • 3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání, štěrkové polštáře.
 • 4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
 • 5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
 • 6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
 • 7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
 • 8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
 • 9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
 • 11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
 • 12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
 • 13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Úvod do zakládání. Video.
 • 3.-4. Návrh a posouzení plošných základů.
 • 5.-6. Základy hlubinné. Stanovení únosnosti osamělé vrtané piloty.
 • 7.-8. Návrh opěrné stěny.
 • 9.-10. Program Geo 5.
 • 11.-12. Speciální technologie zakládání staveb. Video.
 • 13. Zápočet.
Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána