English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCE052
NázevStavební a průmyslová geodezie
Course nameStructural and Industry Geodesy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Absolvent si rozšíří znalostí aplikací geodézie ve stavebních oborech. Absolvent předmětu je schopen:
- aplikovat základní postupy rozborů přesnosti měření a vytyčení
- aplikovat běžně používané metody vytyčování délek, úhlů a výšek včetně analýz přesnosti
- aplikovat metody vytyčování oblouků a přechodnic
- popsat metodiku měření posunů a přetvoření stavebních objektů
Základní pojmy stavební geodezie.
Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin, základní rozbory přesnosti vytyčení.
Přesné měření úhlů a délek. Přesná nivelace.
Metody polohového a výškového vytyčování. Vytyčovací výkresy.
Vytyčovací sítě.
Geodetické práce při projektování a realizaci staveb.
Měření posunů a přetvoření staveb.
Současné progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování).

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy stavební geodezie. Chyby měření, charakteristiky přesnosti 1D a 2D veličin.
 • 2. Základní rozbory přesnosti vytyčení. Přesné měření úhlů a délek.
 • 3. Přesná nivelace. Metody vytyčování úhlů, délek a výšek.
 • 4. Základní polohové a výškové vytyčovací úlohy.
 • 5. Vytyčovací výkresy. Vytyčovací sítě. Geodetické práce při projektování a realizaci staveb staveb.
 • 6. Měření posunů a přetvoření staveb. Měření v podzemí.
 • 7. Progresívní geodetické měřící technologie (Globální družicové navigační systémy, laserové skenování, fotogrammetrie).

Harmonogram cvičení

 • 1. Introduction, míry přesnosti, intervaly spolehlivosti.
 • 2. Výpočty pro analýzy přesnosti měření a vytyčení.
 • 3. Přesné měření úhlů, paralaktické měření délky.
 • 4. Přesná nivelace.
 • 5. Nepřímé určení nepřístupné délky.
 • 6. GNSS měření.
 • 7. Kontrola splnění požadavků na zápočet, závěrečný test, udělení zápočtů.
Znalost základů matematiky a geodézie.

Základní literatura předmětu

ŠVÁBENSKÝ, Otakar, Alexej VITULA a Jiří BUREŠ: Inženýrská geodézie I. M02 – Geodézie ve stavebnictví. Studijní opora, Brno: FAST VUT, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

IRVINE, William: Surveying for Construction, London: McGraw-Hill, 1995