English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCA057
NázevAplikovaná matematika
Course nameApplied Mathematics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJiří Vala

Obsahové informace

Pochopit pojem zobecněného řešení obyčejné diferenciální rovnice. Seznámit se s principy moderních metod řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, které se využívají v oboru Konstrukce a dopravní stavby.
Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic z hlediska technických aplikací – pojem klasického řešení, Cauchyovy úloha a okrajové úlohy (jejich klasifikace). Analytické metody řešení okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého a čtvrtého řádu.
Metody řešení nehomogenních okrajových úloh – Fourierova metoda, pojem Greenovy funkce, metoda variace konstant. Řešení nelineárních diferenciálních rovnic s danými okrajovými podmínkami. Sobolevovy prostory a pojem zobecněného řešení diferenciálních rovnic a důvody zavedení těchto pojmů. Variační metody řešení výše uvedené problematiky.
Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic ve dvou proměnných – jejich klasifikace a základní pojmy. Pojem klasické řešení okrajové úlohy (jejich klasifikace) a vlastnosti řešení.
Laplaceova a Fourierova transformace – základní vlastnosti.
Fourierova metoda řešení evolučních rovnic – difuzní úlohy, vlnová rovnice.
Laplaceova metoda řešení evolučních rovnic - rovnice vedení tepla.
Rovnice z teorie pružnosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic z hlediska technických aplikací – pojem klasického řešení, Cauchyovy úloha a okrajové úlohy (jejich klasifikace).
 • 2. Analytické metody řešení okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého a čtvrtého řádu.
 • 3. Metody řešení nehomogenních okrajových úloh – Fourierova metoda.
 • 4. Pojem Greenovy funkce, metoda variace konstant.
 • 5. Řešení nelineárních diferenciálních rovnic s danými okrajovými podmínkami.
 • 6. Sobolevovy prostory a pojem zobecněného řešení diferenciálních rovnic a důvody zavedení těchto pojmů.
 • 7. Variační metody řešení výše uvedené problematiky.
 • 8. Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic ve dvou proměnných – jejich klasifikace a základní pojmy.
 • 9. Pojem klasické řešení okrajové úlohy (jejich klasifikace) a vlastnosti řešení.
 • 10. Laplaceova a Fourierova transformace – základní vlastnosti.
 • 11. Fourierova metoda řešení evolučních rovnic – difuzní úlohy, vlnová rovnice.
 • 12. Laplaceova metoda řešení evolučních rovnic - rovnice vedení tepla.
 • 13. Rovnice z teorie pružnosti.

Harmonogram cvičení

 • Cvičení navazují přímo na uvedená témata přednášek.
 • 1. Základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic z hlediska technických aplikací – pojem klasického řešení, Cauchyovy úloha a okrajové úlohy (jejich klasifikace).
 • 2. Analytické metody řešení okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice druhého a čtvrtého řádu.
 • 3. Metody řešení nehomogenních okrajových úloh – Fourierova metoda.
 • 4. Pojem Greenovy funkce, metoda variace konstant.
 • 5. Řešení nelineárních diferenciálních rovnic s danými okrajovými podmínkami.
 • 6. Sobolevovy prostory a pojem zobecněného řešení diferenciálních rovnic a důvody zavedení těchto pojmů.
 • 7. Variační metody řešení výše uvedené problematiky.
 • 8. Úvod do teorie parciálních diferenciálních rovnic ve dvou proměnných – jejich klasifikace a základní pojmy.
 • 9. Pojem klasické řešení okrajové úlohy (jejich klasifikace) a vlastnosti řešení.
 • 10. Laplaceova a Fourierova transformace – základní vlastnosti.
 • 11. Fourierova metoda řešení evolučních rovnic – difuzní úlohy, vlnová rovnice.
 • 12. Laplaceova metoda řešení evolučních rovnic - rovnice vedení tepla.
 • 13. Rovnice z teorie pružnosti.
Znalost základů teorie funkce jedné a více proměnných. Umět derivovat a integrovat funkce jedné a více proměnných.
Literatura není u předmětu zadána