English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBY01
NázevAngličtina pro mírně pokročilé (zkouška)
Course namePre-Intermediate Level English (exam)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarian Nevrlý

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět vypisuje Kabinet jazyků volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 a překlenovací kurzy PK1 a PK2.
Gramatika a slovní zásoba z učebnic New English File Elementary a Pre-intermediate.

Základní literatura předmětu

Clive Oxenden: New English File Elementary, Oxford University Press, 2004
Clive Oxenden: New English File Pre-intermediate, Oxford University Press, 2005
  • Zkouška je písemná (test z gramatiky, slovní zásoby obecné angličtiny, čtení, psaní a poslechu) a ústní.
  • Povinná literatura: New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005.