English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBY002
NázevAngličtina pro středně pokročilé (zkouška)
Course nameIntermediate Level English (exam)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantRoger Turland

Obsahové informace

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda student dosáhl úrovně střední pokročilosti B1 (neboli Threshold) podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), která je stanovena institucí Council of Europe.
Student by měl zvládnout:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, např. se kterými se setkává v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně;
- používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině;
- vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu;
- popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení;
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.
K předmětu (zkoušce) se vypisují podpůrné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky.
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma.
Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Harmonogram přednášky

  • K absolvování předmětu pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 vypisuje Kabinet jazyků Ústavu společenských věd doporučené volitelné předměty Angličtina pro středně pokročilé I a Angličtina pro středně pokročilé II se semestrální výukou.
  • Student se ke zkoušce BY002 registruje v intranetu k termínu zkoušky ve zkouškovém období.
  • Ohledně uznání předmětu viz Doplňující informace v kartě předmětu.
Vstupní úroveň B1 dle Spol. evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci a budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření budoucích situací a obecných teoretických možností.

Základní literatura předmětu

Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig: English File Intermediate Third Edition, Oxford University Press, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina a SELIGSON, Paul: English File Pre-Intermediate Third Edition, Oxford University Press, 2012
Ústav společenských věd: LMS Moodle: Kurzy BYA3, BYA4, BYA5, BYA6, , 2009
  • Informace o obsahu zkoušky najdete zde:
  • http://spv.webnode.cz/anglictina/magisterske-studium/zkouska-by51/
  • Pokud jste již úspěšně absolvovali zkoušku PET, FCE (Cambridge) nebo vyšší, prosím kontaktujte PhDr. Darju Daňkovou ohledně uznání zkoušky. Potřebné doklady pro uznání zde:
  • http://spv.webnode.cz/anglictina/uznavani-zkousek/
  • Pokud máte tyto Cambridgeské zkoušky a přesto máte zájem studovat angličtinu v rámci volných semestrů cizích jazyků, doporučujeme navštěvovat kurz, který je na vyšší úrovni než BYA5/6, pokud si nechcete zopakovat své znalosti. Více informací k nabídce cizích jazyků najdete zde:
  • http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/.