English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBY001
NázevAngličtina pro mírně pokročilé (zkouška)
Course namePre-Intermediate Level English (exam)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMarian Nevrlý

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni B1 mírně nižší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012 a Oxenden, C., Latham-Koenig, S., Seligson, P.: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Harmonogram přednášky

  • Pro tento předmět (zkoušku) vypisuje Kabinet jazyků volitelné semestrální předměty Angličtina pro začátečníky I, Angličtina pro začátečníky II, Angličtina pro mírně pokročilé I, Angličtina pro mírně pokročilé II a v rámci programu CŽV Překlenovací kurzy I a II, které slouží k zopakování a upevnění učiva před povinnou zkouškou z angličtiny na úrovni Pre-Intermediate.
Gramatika a slovní zásoba z učebnic English File Elementary Third Edition a English File Pre-intermediate Third Edition.

Základní literatura předmětu

OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina a SELIGSON, Paul: English File Elementary Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012
OXENDEN, Clive a LATHAM-KOENIG, Christina a SELIGSON, Paul: English File Pre-Intermediate Third Edition - Student´s Book, Oxford University Press, 2012
  • Zkouška je písemná (test z gramatiky, slovní zásoby obecné angličtiny, čtení, psaní a poslechu) a ústní.
  • Povinná literatura: New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005.