English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW056
NázevStavební stroje
Course nameConstruction Machines

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantSvatava Henková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu: seznámení s problematikou stavebních strojů. Získá zejména znalosti o strojích pro zemní a skalní práce, strojích na výrobu, dopravu a zpracování betonu, strojích pro vertikální a horizontální dopravu, o strojích na inženýrské práce, strojích na dokončovací práce, strojích pro těžbu a úpravu dřeva a strojích pro recyklaci.
Mechanizace stavebních procesů. Částečná a komplexní mechanizace. Stupně mechanizace. Výkonnost stavebních strojů. Výkonnost strojových soustav. Ovládání a řízení stavebních strojů. Mechanizace zemních prací. Technologie zemních prací. Vrtání hornin a vrtací technika. Stroje pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi. Stroje pro stavbu a úpravy komunikací a inženýrských sítí. Doprava a manipulace .Mechanizace demoličních prací. Recyklace materiálů. Dokončovací práce .Těžba a úprava dřeva. BOZP,ekologie.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu. Mechanizace stavebních prací,základní konstrukční prvky.
 • 2. Představení návaznosti prací stavebních strojů z hlediska technologických postupů.
 • 3. Výroba a přenos energií
 • 4. Zemní a skalní práce
 • 5. Výroba doprava a zpracování čerstvého betonu
 • 6. Vertikální doprava a manipulace
 • 7. Horizontální doprava a manipulace
 • 8. Dokončovací práce
 • 9. Inženýrské sítě a komunikace
 • 10.Demolice,recyklace
 • 11.Těžba a úprava dřeva,BOZP,ekologie.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení studentů s předmětem a požadavky na jeho úspěšné absolvování. Individuální zadání .
 • 2. Zadání příkladu č.1 - Výkonnost dozerů, konzultace.
 • 3. Zadání příkladu č.2 - Výkonnost nakladačů, konzultace.
 • 4. Zadání příkladu č.3 – Výkonnost rypadel, konzultace.
 • 5. Zadání příkladu č.4 – Návrh strojní sestavy pro zemní práce, konzultace.
 • 6. Exkurze – Stroje pro zemní práce.
 • 7. Zadání příkladu č.5 – Návrh strojní sestavy pro odvoz materiálů, konzultace.
 • 8. Konzultace k zpracovávanému projektu.
 • 9. Exkurze – Stroje pro vertikální dopravu
 • 10.Závěrečná konzultace návrhu strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu.
 • 11.Test, odevzdání individuálních zadání.
Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví

Základní literatura předmětu

Vaněk,A: Přehled světové techniky. Stroje pro stavebnictví, D Tisk, Praha, 2001
STACK, B: Encyclopaedia of Tunneling, Minning and Drilling Equipment, Muden Publishing Company, Hobart, Australia, , 1995
CAPUZZI, Q.: Modern technology and machinery for merble quarrying, Beneti macchine s.r.I., Carrara Italy, , 1992
Vaněk A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academie Praha, 2003
Maršál P.: Stavební stroje, VUT Brno, 2004
Vít Motyčka, Jaromír Černý: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství, Akademické nakladatelství CERM, 2007
Masopust,J: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek, Praha, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Caterpillar Performance Handbook, , , 2003