English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW054
NázevManagement kvality staveb
Course nameQuality Management of Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJozef Gašparík

Obsahové informace

Absolvent předmětu získá systémový a procesní přístup k zajištění kvality staveb, znalost základních pravidel pro řízení kvality při realizaci staveb, schopnost zpracovat základní dokumenty pro řízení kvality staveb (plány jakosti staveb, technologické předpisy, technologické postupy, kontrolní zkušební plány) pro jednotlivé stavební procesy, základní znalosti z oborů metrologie a zkušebnictví, schopnost posuzování shody stavebních materiálů a výrobků, znalosti základních požadavků na kvalitu staveb a způsoby jejich zajištění.
Obecné zásady a současné přístupy řízení stavebních procesů. Nástroje pro řízení stavebních procesů, regulátory a základní požadavky na kvalitu provádění dílčích stavebních procesů a stavebních objektů. Zásady a význam provádění kontroly stavební výroby. Obory a metody využívané při zajišťování kvality staveb, kontrola a hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby a v procesech vnitřních a dokončovacích. Základní prvky managementu kvality ve stavební firmě.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do oboru technologie staveb
 • 2. Technologie staveb a řízení procesů spojených s výstavbou
 • 3. Současné přístupy k technologii a k řízení stavebních procesů
 • 4. Regulátory stavebních procesů
 • 5. Základní nástroje pro řízení stavebních procesů
 • 6. Požadavky na kvalitu staveb
 • 7. Kontrola ve stavebnictví a její význam
 • 8. Metrologie, zkušebnictví a dohled nad kvalitou staveb
 • 9. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech hrubé stavby
 • 10. Hodnocení kvality stavebního díla v procesech vnitřních a dokončovacích
 • 11. Zajištění kvality ve stavební firmě a základní prvky managementu kvality

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do managementu stavebnictví, historické fáze vývoje
 • 2. Technologické postupy a kontrolní a zkušební plány (KZP) pro zemní práce a základy
 • 3. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - monolitické železobetonové konstrukce, zděné konstrukce
 • 4. Technologické postupy a KZP pro hrubou stavbu - montované konstrukce
 • 5. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - šikmá střecha
 • 6. Technologické postupy a KZP pro zastřešení - plochá střecha
 • 7. Technologické postupy a KZP pro provádění příček a omítek
 • 8. Technologické postupy a KZP pro provádění potěrů a podlah
 • 9. Technologické postupy a KZP pro vnitřní kompletace
 • 10. Technologické postupy a KZP pro úpravy povrchů
 • 11. Zakončení předmětu, kompletace práce ve cvičení, zápočet
Základní znalosti stavebně technologických procesů a stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Juříček, Ivan: Technológia pozemných stavieb, ALFA Bratislava, 2001
Jarský, Čeněk: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC, CONTEC, 2000
Harris, Frank, McCaffer, Ronald: Modern construction management, London, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pilcher, Roy: Principles of construction management, McGraw-Hill, London, 1992
Majtan, Martin: Projektový management, Ekonom, Bratislava, 2009
Metodická řada DOS M15 1998: Management projektů spojených s výstavbou, SDIC-INSTITUT, 1998
Prokopenko, Joseph: Vzdělávání a rozvoj manažerů, GRADA PUBLISHING, 1996