English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW004
NázevTechnologie staveb 2
Course nameTechnology of Constructions 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologický projekt procesu vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích. Budou mít znalosti o jejich stavební připravenosti. Budou mít znalosti o strojním vybavení a mechanizaci procesů a o základech bezpečnosti práce. Kontrolovanými výstupy jsou zpracovávané technologické předpisy pro vybrané probírané dílčí stavební procesy.
Předmět navazuje na Technologii staveb 1 a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Montážní postupy železobetonových a ocelových konstrukcí. Problematika vnitřních a dokončovacích procesů, zásady jejich provádění, sled činností, stavební připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a jejich koordinace. Požadavky kvalitativní, bezpečnostní i požadavky s ohledem na životní prostředí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování.
 • 2. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Optimalizace metod.
 • 3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. Sled jednotlivých procesů, návazností a koordinace.
 • 4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových.
 • 5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění, plynu a vzduchotechniky.
 • 6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku. Připravenost stavby, návaznosti, zkoušky.
 • 7. Montáže výplní otvorů - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku. Připravenost stavby.
 • 8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata.
 • 9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Kvalitativní podmínky.
 • 10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost.
 • 11. Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost.
 • 12. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky.
 • 13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, vhodnost použití.

Harmonogram cvičení

 • 1.-3. Montáž železobetonového skeletu, návrh skladby a výpis prvků skeletu, postup montáže, volba montážního jeřábu, pracovní pomůcky, složení pracovní čety, časový průběh prací.
 • 4.-6. Vnitřní rozvod instalací, technologický předpis, (voda, kanalizace, elektro). Stavební připravenost, volba materiálů, postup realizace.
 • 7.-9. Provádění vnitřních omítek, připravenost stavby, použité materiály, složení pracovní čety, mechanismy a pracovní nářadí. Postup provádění, časový plán provádění vnitřních omítek na řešeném objektu.
 • 10.-12. Kladení podlah, volba podlahových povrchů, připravenost stavby, výpis materiálů, pracovní nářadí a pomůcky, postup prováděných prací.
 • 13. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Základní literatura předmětu

MOTYČKA, Vít a kol.: Technologie staveb I, Hrubá vrchní stavba, CERM, Brno, 2005
FOSTER, J.S. HARINGTON,R.: Structure and Fabric, Part 2 , Longman Scientific & Technical, London, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHEW, M.Y.L: Construction technology for tall buildings , National university of Signapore , 2001
ZAPLETAL, Ivan a MUSIL, František: Technologie staveb, dokončovací práce, STU v Bratislavě, 2002
ZAPLETAL, Ivan: Technologie staveb, dokončovací práce 2, STU v Bratislavě, 2004
ZAPLETAL, Ivan a MOTYČKA, Vít a kol.: Technologie staveb, dokončovací práce 3, STU v Bratislavě, 2006
LÍZAL,Petr a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, CERM, Brno, 2003
KOČÍ, Bohumil a kol.: Technologie pozemních staveb I, CERM, Brno, 1999
MUSIL, František a HENKOVÁ, Svatava: Technologie pozemních staveb I, návody do cvičení, CERM Brno, 2002