English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV052
NázevBakalářský seminář (E)
Course nameBachelor Seminar (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVít Hromádka

Obsahové informace

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.
Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Harmonogram cvičení

  • 1. Úvod. Organizační pokyny.
  • 2. Požadavky k zápočtu.
  • 3.-9. Zpracování bakalářské práce.
  • 10. Kompletace práce
Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Základní literatura předmětu

TICHÁ, Alena a MARKOVÁ, Leonora: Bakalářský seminář, studijní opora, Brno: VUT FAST Brno, 2007