English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV051
NázevPracovní inženýrství (E)
Course nameLabour Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti normování práce, materiálu a strojů ve stavebnictví. Získají též znalosti a dovednosti o mzdách a platech, jejich struktuře a výpočtu. Naučí se pracovat se statistickými klasifikacemi používanými ve stavebnictví. Zpracují případovou studii o normování práce a mzdách ve vybraném stavebním podniku.
Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
 • 2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
 • 3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
 • 4. Normování práce. Měření práce.
 • 5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
 • 6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
 • 7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
 • 8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
 • 9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
 • 10. Ukazatele práce a mezd.
 • 11. Bezpečnost práce.
 • 12. Ergonomie.
 • 13. Trh práce. Státní sociální podpora.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace.
 • 3.-4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové.
 • 5.-6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů.
 • 7.-8. Mzdy a platy.
 • 9.-10.Mzdy a platy.
 • 11.-12. Prezentace případové studie.
 • 13. Zápočtový test.
Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

KADLČÁKOVÁ, Anna: Pracovní inženýrství, ČVUT Praha, 2004
TICHÁ, Alena a KOCOURKOVÁ, Gabriela: Ekonomika a práce ve stavebnictví, VUT Brno, 2002
VYBÍHAL, Václav a kolektiv: Mzdové účetnictví praktický průvodce, Grada, 2014
JUDr. d´AMBROSOVÁ, Hana a kolektiv: Mzdy od A do Z, Wolters Kluwer, 2014
ŠUBRT, Bořivoj a kolektiv: Abeceda mzdové účetní, ANAG, 2014
JANÁKOVÁ, Alena: Abeceda bezpečnosti práce, ANAG, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Stewart Johnstone.: Labour and management co-operation, MPG Books Group, UK, 2010
Robert A.Hart: Working Time and Employment, Rotledge Revivals, 2010
HACKNEY, J.W.: Control and management of capital projects, New York, 1992