English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV016
NázevPersonální management 1
Course namePersonal Management 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDana Linkeschová

Obsahové informace

♦ Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci ve stavebnictví.
♦ Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
♦ Základní pojmy vedení a řízení.
♦ Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
♦ Aplikace principů a metod vedení a řízení.
Předmět je zaměřen na porozuměním základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní
manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové
práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve
stavebním podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera
 • 2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma
 • 3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
 • 4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti,
 • Frankl a model svobody volby
 • 5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření,
 • poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
 • 6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority,
 • delegování pravomocí a odpovědnost
 • 7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů
 • 8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků,
 • paradigmata vzájemné závislosti
 • 9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy
 • mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a
 • procesy
 • 10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady
 • účinné prezentace
 • 11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností,
 • tvořivost, brainstorming, analýza silového pole
 • 12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná
 • obnova sil, kontinuita učení,
 • 13-14. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce pro budoucí stavební manažery.
 • 2.- 13. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním
 • projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od
 • účastníků i učitele.
 • 14. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.
♦ Základní orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.
Literatura není u předmětu zadána