English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV003
NázevCeny ve stavebnictví 1
Course namePrices in Civil Engineering 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Znalost soustavy cen v České republice. Vědomosti o metodách tvorby cen ve stavebnictví. Dovednost sestavit rozpočet stavebního objektu, kalkulaci ceny stavební konstrukce a práce, kalkulaci sazby stroje i honorář projektanta. Dovednost práce se softwary pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví v České republice.
Ceny. Cenová soustava. Cenové informace. Nákladově orientovaná tvorba cen. Ceny ve stavebnictví v ČR. Účastníci výstavby. Smluvní vztahy. Smluvní ceny. Cenové pomůcky.
Cena stavby. Souhrnný rozpočet. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu. Podklady pro sestavení rozpočtu. Cena stavební práce.
Cena projektových prací a inženýrské činnosti. Honorářový řád inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vývoj cen ve stavebnictví v ČR. Základní poznatky z oceňování stavební činnosti v zahraničí. Software pro rozpočtování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod. Základní pojmy.
 • 2. Ceny. Cenová soustava. Cenové informace.
 • 3. Cenová politika. Cenové právo.
 • 4. Tvorba cen. Druhy cen.
 • 5. Nákladová tvorba cen.
 • 6. Náklady. Druhy a členění nákladů.
 • 7. Ceny ve stavebnictví v tuzemsku.
 • 8. Investiční výstavba. Smluvní vztahy.
 • 9. Cena stavby.
 • 10.-11. Cena stavebního objektu.
 • 12. Ceny projektových prací a inženýrské činnosti.
 • 13. Cenové pomůcky a produkty.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod. Požadavky k zápočtu. Zadání případové studie.
 • 2. Cena stavby. Souhrnný rozpočet stavby. Rozpočtové ukazatele.
 • 3. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 1. část.
 • 4. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 2. část.
 • 5. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - 3. část.
 • 6. Cena stavebního objektu. Rozpočet stavebního objektu - závěr.
 • 7. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace přímých nákladů.
 • 8. Cena stavební práce. Kalkulační vzorec. Kalkulace nepřímých nákladů a zisku.
 • 9. Kalkulace sazby stroje. Kalkulace dopravních nákladů.
 • 10. Kalkulace stavebního výrobku. Kalkulace nákladů na pořízení materiálu.
 • 11. Práce se softwarem pro rozpočtování a kalkulace stavebních prací.
 • 12. Opakování a kontrola příkladů ze cvičení. Odevzdání případové studie.
 • 13. Zápočtový test.
Znalost pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví. Znalosti a dovednosti jsou požadovány zejména z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení ve výstavbě, problematiky mezd a platů, třídníků a klasifikací produkce ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B.: Ceny ve stavebnictví I. URS, Brno, 1999, , 1999
TICHÁ, A., TICHÝ,J., VYSLOUŽIL, R., ŠIMÁČEK, O.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl I, VUT FAST Brno, 2004
MARKOVÁ, L., CHOVANEC, J.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě díl II, VUT FAST Brno, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ÚRS Praha: Rozpočtování a oceňování stavebních prací, ÚRS Praha, 2015
TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B., BOČKOVÁ,K.: Costing and Pricing in Civil Engineering, VUT FAST Brno, CERM, 2002