English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV002
NázevZáklady podnikové ekonomiky
Course namePrinciples of Business Economics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantTomáš Hanák

Obsahové informace

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získávat informace o finančních zdrojích pro stavební investice.
Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Harmonogram přednášky

 • 1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
 • 2.-3. Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba, plánování a kontrola, investiční činost v podniku
 • 4.-5. Podnikové finance ekonomické informace, daně
 • 6.-8. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
 • 9.-11. Stavební zakázky a ceny, rozpočty
 • 12. Odbyt, prodej, marketing
 • 13. Smluvní vztahy

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
 • 2. Klasifikace
 • 3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla
 • 4. Investice
 • 5. Odpisy
 • 6. Daně
 • 7. Účetnictví a financování
 • 8. Náklady na materiál a na stroje
 • 9. Mzdy
 • 10. Kalkulace ceny stavební práce
 • 11. Cena stavebního objektu
 • 12. Zápočtový test
 • 13. Zápočet
Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Základní literatura předmětu

: Související platná legislativa, , 0
MARKOVÁ, Leonora. a kol.: Principles of economy of building firm, Brno: CERM, s. r. o, 2002
MARKOVÁ, L. a HANÁK, T.: Základy ekonomiky stavebnictví, Brno: CERM, s.r.o., 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

WOHE, Gunter: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C. H. Beck, 1995
SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, 5. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck, 2010