English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBV001
NázevEkonomie
Course nameEconomics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Student získá znalosti týkající se fungování mikroekonomických a makroekonomických vztahů a vazeb mezi nimi. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- porozumět fungování ekonomického systému a jeho nástrojů;
- vysvětlit makroekonomické ukazatele jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance;
- vysvětlit vztahy mezi mikroekonomickými subjekty (domácnost, podnik, stát, zahraničí);
- vysvětlit chování spotřebitele a firmy na trhu výrobků a služeb a trhu výrobních faktorů.
Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy, trh peněz, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz. Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly. Hospodářská politika státu, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
 • 2.Základní elementy trhu
 • 3.Makroekonomická teorie, makroekonomické výstupy, hrubý domácí produkt
 • 4.Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly
 • 5.Inflace
 • 6.Finanční trhy, trh peněz
 • 7.Finanční trhy, trh kapitálu
 • 8.Finanční trhy, mezinárodní trh peněz
 • 9.Hospodářská politika, její cíle a nástroje
 • 10.Mezinárodní obchod, vnější obchodní a měnová politika
 • 11.Trh výrobků a služeb, teorie chování spotřebitele
 • 12.Trh výrobků a služeb, teorie firmy
 • 13.Trh výrobních faktorů

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
 • 3.-4. Základní elementy trhu
 • 5.-6. Makroekonomické výstupy
 • 7.-8. Finanční trhy, trh peněz
 • 9.-10. Finanční trhy, trh kapitálu, mezinárodní trh peněz
 • 11.-12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy
 • 13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele
Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics, Brno: AN CERM, s.r.o., 2007
SÁDLÍK, Jindřich a KORYTÁROVÁ, Jana: Základy ekonomie – cvičebnice, Brno: AN CERM, s.r.o., 2006
SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William: Ekonomie, Praha: NS Svoboda, 2008