English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU051
NázevSystémy CAD (K)
Course nameCAD Systems (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Praktické zvládnutí CAD systému pro tvorbu kvalitní 2D výkresové dokumentace se zaměřením na potřeby oboru Konstrukce a dopravní stavby. Při tvorbě 2D dokumentace se předmět zaměřuje na efektivní práci v různých měřítkách a na zpracování dokumentace pro různé velikosti reálných objektů. Základy prostorového modelování. Průřez jednoduchými vizualizačními a animačními technikami. Modelování liniových staveb.
Vektorové editory, základy počítačové grafiky.
Možnosti CAD systémů při tvorbě 2D výkresů (kreslení, editace, kótování, bloky, hladiny, výstup výkresu na plotr).
Praktické zvládnutí standardního CAD systému pro tvorbu výkresové dokumentace.
3D modelování a základy vizualizace.

Harmonogram přednášky

 • přednášky (6 krát 2 hodiny)
 • 1. Úvod do předmětu, teoretické základy CAD systémů.
 • 2. Ovládání a přizpůsobení prostředí AutoCADu.
 • 3. Souřadné systémy, hladiny a vlastnosti, usnadění kreslení, šablony.
 • 4. Vlastní čáry a šrafy.
 • 5. Poznámkové objekty, tisk z modelu a rozvržení.
 • 6. Parametrické výkresy, spolupráce mezi výkresy, bloky, externí reference, spolupráce s jinými programy.
 • 7. Základy 3D modelování a vizualizace, ukázky modelování v různých CAD programech.

Harmonogram cvičení

 • 1. Základy CAD systémů, úvod do rovinného kreslení.
 • 2. Kreslící příkazy.
 • 3. Hladiny, vlastnosti objektů, základní editační příkazy.
 • 4. Další editační příkazy, souhrnný výkres.
 • 5. Popisové objekty – texty, kóty, multiodkazy.
 • 6. Tisk z modelu a rozvržení.
 • 7. Modelování 1 – Úvod do 3D modelování, základní geometrická tělesa.
 • 8. Modelování 2 – Modelování z profilových křivek.
 • 9. Modelování 3 – opakování známých postupů, další možnosti úprav.
 • 10. Vizualizace 1 – Materiály.
 • 11. Vizualizace 2 – Perspektiva, kamery, animace.
 • 12. Vizualizace 3 – Světla, rendrování.
 • 13. Zápočtový test.
 • Podle zájmu posluchačů se v některých cvičeních (cca 5 %) učí celý semestr 3D modelování a vizualizace.
Uživatelské znalosti operačního systému, práce se soubory a složkami, základní znalosti počítačové grafiky, základy kreslení v rovině v některém CAD systému.

Základní literatura předmětu

Novotná, Helena a Trnková, Hana: AutoCAD I., Internetové učební texty, http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_I_cz/defaultCE.html, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Horová, Ivana: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer press, 2006
Omura, George a Benton, Brian C.: Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014, Autodesk Official Press, 2013
 • V případě dostatečného zájmu studentů se předmět vyučuje ve třech úrovních – rovinné kreslení pro začátečníky, rovinné kreslení pro pokročilé a prostorové modelování a vizualizace.