English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBU006
NázevInformační technologie a systémová analýza
Course nameInformation Technology and System Analysis

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Studenti získají způsobilost pro provádění základní analýzy v oblasti datového modelování s využitím standardních diagramů a metod. Dále získají základní dovednosti pro provádění procesní analýzy a pochopí obsah a význam procesního řízení podniku. Po absolvování kurzu budou schopni týmové práce při analýze požadavků a ve všech fázích návrhu a implementace informačního systému podniku. Absolventi se budou orientovat v moderních databázových technologiích, které se v současnosti používají na všech stupních řízení. Absolventi získají schopnost nadstandardního využití datových skladů a multikriteriálního posouzení informačního systému z hlediska technologie, ceny a efektivity.
Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Harmonogram přednášky

  • 1. Datová analýza, E-R diagram, pokročilé použití SQL jazyka

Harmonogram cvičení

  • 1. Datové modelování - opakování
Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.
Literatura není u předmětu zadána