English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT058
NázevSpecializovaný projekt (S-TZB)
Course nameSpecialized Project (S-TZB)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Studenti získají dovednost technického návrhu vybraného technického systému budovy (zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace) nebo posouzení energetické náročnosti budovy.
Rozšíří své znalosti o návrhu jednotlivých prvků systémů techniky prostředí, naučí se používat elektronické katalogy, návrhové programy a zvýší své dovednosti využití programů pro grafické modelování ve 2D, příp. i 3D. Zlepší své prezentační dovednosti.
Aplikace získaných znalostí z disciplin technických zařízení budov na zadaný typ objektu. Analýza problematiky, stávající publikovaná řešení v odborné literatuře, realizovaná řešení, zákonné předpisy, normy. Práce s elektronickými katalogy, využití výpočetní techniky pro grafické i tabulkové výstupy. Koncepční zpracování technického návrhu a jeho rozpracování do projektu pro realizaci stavby. Prezentace výsledků.

Harmonogram cvičení

  • Zadání konkrétního objektu, specializace TZB a vstupních údajů
  • Specifikace hygienických, ekonomických a provozních podmínek
  • Základní technické výpočty související s návrhem zadaného systému
  • Vypracování koncepce technického řešení
  • Prováděcí projekt - grafická část
  • Prováděcí projekt - textová a tabulková část
  • Prezentace technického návrhu
Vnitřní prostředí, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MITCHELL, John W. , BRAUN, James: Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings, Wiley, 2012