English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT055
NázevOchlazování budov
Course nameCooling of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOndřej Šikula

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti o chladicích cyklech, strojních zařízeních a alternativních systémech pro ochlazování budov. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro návrh základních systémů chlazení budov.
Jedná se jmenovitě o návrh vzduchového, vodního a chladivového systému chlazení. Studenti budou schopni spočíst potřebný chladicí výkon, navrhnout zdroj chladu koncové prvky, potrubní rozvody a navrhnout strojovnu chlazení. Budou schopni navrhnout chladírnu.
Účelem předmětu je seznámit studenty s problematikou chlazení pro potřeby klimatizace a základy chlazení pro uchovávání potravin.
V úvodu se zabývá základními pojmy termodynamiky a základy teorie chladicích oběhů. Stěžejní náplní předmětu jsou užívané druhy strojního chlazení,jejich klasifikace a hlavní části strojních chladicích oběhů. Chladiva a teplonosná média, vlastnosti a současné požadavky na ně. Strojovny chlazení. Příslušné normativy. Dalšími tématy jsou současné nové trendy v technice chlazení a energeticky úsporné způsoby chlazení, včetně akumulace chladu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základy termodynamiky pro chlazení. Chladicí cykly.
 • 2. Tepelná zátež budov. Projektová dokumentace.
 • 3. Chladiva a sekundární látky pro chlazení
 • 4. Koncové prvky vodních systémů chlazení
 • 5. Zdroje chladu
 • 6. Chladiče kapalin. Úprava vody pro chlazení.
 • 7. Hydraulika chladicích soustav. Tepelné izolace v chlazení.
 • 8. Chladicí stropy.
 • 9. Chladicí zařízení jako provozní celky. Chladivové systémy split.
 • 10. Chladírny a chlazení potravin.
 • 11. Pasivní a alternativní chlazení budov.

Harmonogram cvičení

 • 1. Chladicí oběhy.
 • 2. Výpočet tepelné zátěže budovy.
 • 3. Návrh indukčních jednotek/ jednotek fancoil – výkresová dokumentace.
 • 4. Zdroj chladu a strojovna – var. A – výkresová dokumentace.
 • 5. Zdroj chladu a strojovna – var. B – výkresová dokumentace.
 • 6. Schéma zapojení chlazení
 • 7. Návrh potrubní sítě – dimenzování potrubí, tepelné izolace v. č. 9
 • 8. Chladicí stropy – návrh, koncepční řešení vybraných místností, studie v. č. 10
 • 9. Split systémy – návrh pro vybrané místností, koncepční řešení, studie v. č. 11
 • 10. Chlazení pro účely distribuce potravin – návrh chladírny, nebo mrazírny
 • 11. Zápočet
Sdílení tepla, základy termodynamiky, větrání a klimatizace, dimenzování potrubních sítí, vzduchové systémy klimatizace, tvorba projektové dokumentace, útlum hluku

Základní literatura předmětu

Dvořák,Z.: Základy chladicí techniky, SNTL/ALFA Praha, 1986
von Cube,H.L.: Lehrbuch der Kaeltetechnik , Band 1 + 2, C. F. Mueller Verlag, 1997
coll. - 1994 ASHRAE Handbook: Refrigeration - Systems and Applications, SI Edition, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Hewitt,G.F., Whalley,P.B.: Gas-Liquid Flow and Heat Transfer, Pergamon Press, New York, 1989
Gutkovski K.: Chladicí technika, SNTL, Praha, 1982
Recknagel,H.,Sprenger,E.,Schramek,E.R.: Taschenbuch fűr Heizung + Klimatechnik, Oldenburg Verlag Münchem, 2001