English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT054
NázevEnergetické hodnocení budov
Course nameEnergy Assessment of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantJiří Hirš

Obsahové informace

Získání přehledu o metodách energetického hodnocení v tuzemsku a zahraničí. Metody energetického hodnocení systémů TZB, vytápění vzduchotechnika a další. Základy práce s termovizí. Znalost zpracování energetického auditu. Schopnosti provádět energetickou certifikaci budov. Ekonomické vyhodnocování úsporných opatření.
Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity. Metodika energetického auditu. Energetické vyhodnocení provozu systémů vytápění a větrání, systémů pro přípravu a distribuci teplé užitkové vody, systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů, systémů chlazení, technologického zařízení a ostatních spotřebičů energie. Návrh energeticky úsporných opatření. Ekonomické výpočty ziskovosti variant úsporných opatření. Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty. Energetický management. Systémy řízení provozu a údržby soustav technických zařízení budov.

Harmonogram přednášky

 • Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
 • Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
 • Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
 • Energetické hodnocení systémů vytápění
 • Energetické hodnocení systémů větrání
 • Energetické hodnocení systémů teplé vody
 • Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
 • Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
 • Návrh energeticky úsporných opatření.
 • Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
 • Softwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
 • Energetický management. Měření spotřeby energie.
 • Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.

Harmonogram cvičení

 • Metody energetického hodnocení budov, legislativní požadavky.
 • Energetické hodnocení pro projektovou činnost a pro energetické audity.
 • Metodika energetického auditu, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek.
 • Energetické hodnocení systémů vytápění
 • Energetické hodnocení systémů větrání
 • Energetické hodnocení systémů teplé vody
 • Energetické hodnocení systémů osvětlení, čerpadel a ventilátorů
 • Energetické hodnocení systémů chlazení, technologie
 • Návrh energeticky úsporných opatření.
 • Ekonomické výpočty variant úsporných opatření.
 • SSoftwarové aplikace pro energetické a ekonomické výpočty.
 • Energetický management. Měření spotřeby energie.
 • Základy termografie, praktické aplikace termografie při energetickém hodnocení budov.
Stavební tepelná technika, základy TZB.

Základní literatura předmětu

T. Dahlsveen, D. Petráš, J. Hirš: Energetický audit budov, JAGA, Bratislava, 2002
Thuman. A: Handbook of Energy Audit, Fairmont Press, Lilburn, 1995
Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, 2006
T. Dahlsveen, D. Petráš, J. Hirš: Energetický audit budov, JAGA, Bratislava, 2002
Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUTIUM, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: ASHRAE Hadbook, ASHRAE 1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329, 2001