English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT053
NázevElektrotechnická zařízení budov
Course nameElectro-Technical Building Equipment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantMarian Formánek

Obsahové informace

Znalost základní fyzikálních zákonu v oboru elektroinstalace.
Pochopení zákonitostí elektroinstalace.
Návrh osvětlení pro rodinný dům.
Návrh zásuvkových obvodů pro rodinný dům.
Znalost návrhu hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Po úspěšném ukončení předmětu bude absolvent splňovat podmínku základního elektrotechnického vzdělání a bude připraven na zkoušku dle vyhlášky č.50/1978 Sb §6.
Navrhování základních elektrorozvodů a osvětlení v budovách. Návrh hromosvodu.
Bezpečnost práce na elektrických zařízení.
Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice.

Harmonogram přednášky

 • Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
 • Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
 • Technické kreslení v elektrotechnice
 • Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
 • Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
 • Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
 • Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
 • Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
 • Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
 • Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
 • Bezpečnost práce na elektrických zařízení
 • Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb - odborná způsobilost v elektrotechnice

Harmonogram cvičení

 • Úvod, základní fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty
 • Elektrické materiály a prvky v elektrotechnice
 • Technické kreslení v elektrotechnice
 • Stanovení vnějších vlivů. Krytí elektrických zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Vnitřní elektrické rozvody, silnoproudá zařízení
 • Veřejný rozvod elektrické energie elektrické přípojky
 • Měření elektrických veličin a tepelně-technických veličin
 • Návrh a výpočet umělého osvětlení. Svítidla, světelné zdroje
 • Trafostanice, elektrické stroje, přístroje, fotovoltaické zdroje
 • Všeobecná ochrana před účinky atmosférické elektřiny. Zařízení hromosvodu, ochrana proti přepětí.
 • Vnitřní slaboproudé rozvody v obytných budovách
 • Bezpečnost práce na elektrických zařízení
 • Praktický nácvik na výukových panelech
Fyzika - základy elektro.

Základní literatura předmětu

Marková, Vyoralová: Umělé osvětlení, elektrorozvody, hromosvody, ČVUT Praha, 1999
Robert N. Bucceri : Structured Wiring Design Manual - Book , A Smart Home Systems Company, USA, 2003
Poole: Electrical Distribution in Buildings, Blackwell Publishing , USA, 1994
Dvořáček K. a spol. : Elektroinstalace v obytných budovách I, II, STROM, IN-EL, Praha, 1999
Ing. Marian Formánek, Ph.D., Ing. Jana Doležalová: Elektrotechnická zařízení budov, VUT Brno, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ing. Klaus Tkotz a kol.: PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA, Europa Sobotáles CZ s.r.o., 2002
Plch K.: Světelná technika v praxi, STROM, IN-EL, Praha, 1999
Ing. Karel Dvořáček: Elektrická instalace v bytové a občanské výstavbě, IN-EL Praha, 2012
Ing. Michal Kříž: Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL.,Praha, 2010