English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT03
NázevTechnická zařízení budov (E)
Course nameBuilding Services (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantLadislav Bárta

Obsahové informace

Studenti získají přehled o zdravotně technických instalacích, plynovodních instalacích, elektrotechnických zařízeních a vytápění budov. Porozumí základním výpočtům pro navrhování uvedených instalací. Dále studenti budou schopni se orientovat v relevatních technických výkresech. Studenti budou schopni využít těchto znalostí při komplexních ekonomických analýzách a výpočtů.
Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zásobování budov vodou a zdroje vody, vnitřní vodovody. Příprava a rozvod teplé užitkové vody. Zásobování požární vodou. Domovní plynovod. Elektroinstalace.
Problematika tvorby mikroklimatu budov. Typy otopných soustav.Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Strojovny ústředního vytápění. Hydraulika otopných soustav.

Harmonogram přednášky

 • Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení
 • Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace
 • Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh
 • Příprava a rozvod teplé. Zásobování požární vodou
 • Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod
 • Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení
 • Elektrické přípojky,hromosvody
 • Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh
 • Tepelné ztráty budovy a bilance tepla
 • Stanovení typu a velikosti otopných ploch
 • Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání
 • Zařízení strojoven ústředního vytápění
 • Dimenzování soustav ústředního vytápění

Harmonogram cvičení

 • Zadání. Situace. Kanalizace - půdorys typického podlaží, rozvinutý řez připojovacích a odpadních potrubí.
 • Kanalizace - půdorys suterénu, dimenzování potrubí.
 • Vodovod - půdorys typického podlaží a suterénu.
 • Vodovod - dimenzování potrubí. Domovní plynovod - půdorys typického podlaží.
 • Domovní plynovod - půdorys suterénu, axonometrie, dimenzování potrubí.
 • Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky.
 • Půdorys elektrické zásuvkové instalace.
 • Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
 • Přehled otopných soustav, výběr, návrh.
 • Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
 • Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
 • Zařízení strojoven ústředního vytápění.
 • Odevzdání projektu.
Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu, základy sdílení tepla.

Základní literatura předmětu

Bárta, L., Čupr, K.: TZB I (S) - M01, M02, M03, M04, Fakulta stavební VUT v Brně - elektronická podoba, 1996
Počinková, M.: TZB II - M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, Fakulta stavební VUT v Brně - elektronická podoba, 1996
Dvořáček, K. a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I.II., IN-EL Praha, 1996
Stein, B.: Building Technology, John Wiley & Sons Inc., NY, USA, 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Žabička, Z., Vrána, J.: Zdravotně technické instalace, Era, Brno, 2009
Počinková, M., Treuová, L.: Vytápění, Era, Brno, 2003