English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBT003
NázevTechnická zařízení budov 3
Course nameBuilding Services 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantAleš Rubina

Obsahové informace

Cílem předmětu je rozšíření vědomostí o technických systémech budovy o soustavy vzduchotechniky. Studenti si osvojí základní fyzikálně technické principů tvorby vnitřního mikroklimatu budov zařízeními vzduchotechniky. Získají základní přehled o aktuálně užívaných systémech vzduchotechniky v občanských a obytných stavbách. Studenti nabydou rámcové znalosti návrhu základních systémů pro větrání a klimatizaci budov. Budou schopni identifikovat skladbu vzduchotechnického zařízení a účel jednotlivých prvků.
Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Harmonogram přednášky

 • Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
 • Tepelně vlhkostní zátěž budov.
 • Přirozené větrání, druhy a aplikace.
 • Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
 • Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
 • Strojovny vzduchotechniky.
 • Vzduchové systémy klimatizace.
 • Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
 • Chlazení pro klimatizaci.
 • Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
 • Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
 • Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
 • Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Harmonogram cvičení

 • Ohřívač vzduchu
 • Úlohy z psychrometrie
 • Tepelné bilance
 • Přirozené větrání
 • Koncepce nuceného větrání
 • Strojovna vzduchotechniky
 • Výkresy, specifikace
 • Vzduchový systém klimatizace
 • Kombinovaný systém klimatizace
 • Chlazení pro vzduchotechniku
 • Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
 • Útlum hluku ve vzduchotechnice
 • Závěrečná kontrola a zápočet
Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Základní literatura předmětu

RUBINA, Aleš; RUBINOVÁ Olga; UHER Pavel: BT02-TZB III Vzduchotechnika, Litera Brno, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Olga a Aleš Rubinovi: Větrání a klimatizace, nakladatelství ERA, 2004
Hirš Jiří, Gebauer Gunter: Vzduchotechnika v příkladech 1, Akademické nakladatelství CERM, 2006
Székyová Marta, Ferstl Karol, Nový Richard: Větrání a klimatizace, JAGA GROUP, 2006
Rubina Aleš: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů, STP Brno, 2008
Rubina A.; Uher P.; Hirš J: Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, Litera Brno, 2013
Gebauer G., Rubinová O., Horká H. : Vzduchotechnika, nakladatelství ERA, 2005
N/A: ASHRAE Handbook 2012 Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems and Equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 2012