English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS053
NázevRybníky a účelové nádrže
Course namePonds and purpose reservoirs

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Přehled v problematice rybníků a malých vodních nádrží, znalost příslušných norem, schopnost navrhovat rybníky, znalost konstrukčních zásad pro navrhování. Představa o možných poruchách rybničních hrází, přehled hlavních chyb v projektování a jejich odstranění.
Úvod do problematiky, definice, historie výstavby rybníků v ČR
Rozdělení a funkce, průzkumové práce, výběr místa malé vodní nádrže
Vodní hospodářství malých vodních nádrží, ztráty vody, fyzikální, chemické a biologické procesy
Rybniční hráze, výpusti, odběry, bezpečnostní přelivy, dna nádrží, litorální zóna, okolí nádrží
Rybochovné nádrže, vodárenské, průmyslové a závlahové nádrže
Poldry, Protierozní nádrže, dešťové nádrže, atd.
Manipulační a provozní řády, odbahňování a revitalizace nádrží, rekonstrukce nádrží, modernizace, poruchy rybničních hrází, chyby v projektech rybníků, průběh výstavby.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky, historie a význam rybničních staveb, ekologický a ekonomický přínos
 • 2. Výběr místa nádrže, podklady pro návrh, předpisy a normy
 • 3. Vodohospodářské řešení malých vodních nádrží
 • 4. Uspořádání a technické řešení malých vodních nádrží
 • 5. Hráze - typy, konstrukční zásady
 • 6. Výpustná zařízení - návrh, typy, konstrukční zásady
 • 7. Bezpečnostní přelivy - návrh, typy, konstrukční zásady
 • 8. Odběry vody, speciální objekty
 • 9. Úprava koryta pod nádrží, dna a okolí nádrže
 • 10. Chyby v konstrukci hrází a objektů, vady a poruchy
 • 11. Základy rybníkářství, chov kapra
 • 12. Manipulační a provozní řády malých vodních nádrží
 • 13. Rekonstrukce a odbahňování malých vodních nádrží, poruch hrází, průběh výstavby.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení – osa hráze, batygrafické čáry
 • 2. Podélný profil hrází (0,0 na levém břehu), volba výšky hráze (4 – 6 m)
 • 3. Podélná profil zátopou
 • 4. Vodohospodářské řešení nádrže – podklady pro bilanci vody v profilu (qa, Qa výpar..)
 • 5. Vzorový příčný řez hrází
 • 6. Příčné profily hrází
 • 7. Výpočet spodní výpusti
 • 8. Výpočet bezpečnostního přelivu (kašnový)
 • 9. Podélný profil osou přelivu
 • 10. Situace – hráz
 • 11. Výpočet zanášení nádrže
 • 12. Technická zpráva
 • 13. Kontrola, zápočet
Znalosti z hydrauliky a znalost vodohospodářského řešení nádrží včetně transformační funkce.

Základní literatura předmětu

Vrána, K., Beran, J.: Rybníky a účelové nádrže, ČVUT Praha, 2000
Water Resources Technical Publication Series: Design of Small Dams, Government Printing Office, 1987

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Matson, T.: Earth Ponds, Countryman Pr., 2003
Gower, A.M.: Water quality in Catchment Ecosystems, John Wiley&Sons, New York, 1980