English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS006
NázevHydropedologie
Course nameHydropedology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Studenti získají základní znalosti z hydropedologie. Absolvent předmětu je schopen:
- posoudit kvalitu zemědělsky obhospodařovaných půd na základě laboratorních analýz hydro-fyzikálních vlastností půdy a hydrolimitů,
- vyhodnotit infiltraci vody do půdy pomocí dvouválcové metody a minidiskových infiltrometrů,
- předpovědět hydraulické charakteristiky půdy pomocí pedotransferových funkcí,
- používat dostupné počítačové programy RETC a Rosetta.
Předmět BS06 Hydropedologie je zaměřen na výklad vztahů voda-půda a jejich roli při ochraně zemědělského půdního fondu. Základní formou výuky jsou cvičení, ve kterých se studenti seznámí s problematikou fyzikálních a hydraulických vlastností půdy, hydrolimitů a infiltrace vody do půdy. Z oblasti použití modelů v pedologii se studenti naučí získávat a vyhodnocovat výsledná data z dostupných počítačových programů RETC (van Genuchten et al., 1991) a Rosetta (Schaap, 2003).
Výstupem z cvičení bude semestrální práce a písemný test.

Harmonogram cvičení

 • 1. Práce v terénu - odběr neporušených půdních vzorků, měření infiltrace
 • 2.- 3. Vyhodnocení terénního měření infiltrace pomocí výtopy a MiniDiskového infiltrometru
 • 4. Fyzikální a mechanické vlastnosti půdy
 • 5. Hydrolimity
 • 6. Hydraulické charakteristiky půdy - retenční čára půdní vlhkosti, hydraulická vodivost
 • 7. Teorie kapilárních modelů pro předpověď hydraulických vodivostí z průběhu retenčních čar půdní vlhkosti
 • 8. Program Rosetta
 • 9. Program RETC
 • 10. Aplikace programu Rosetta a RETC
 • 11.-12. Tvorba semestrální práce
 • 13. Písemný test
Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie
Literatura není u předmětu zadána