English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBS002
NázevHydrologie
Course nameHydrology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Studenti získají znalosti z hydrologie v oblasti: oběhu vody v přírodě, základní hydrologické veličiny v povodí, kvantifikace hydrologických veličin, modelování srážkoodtokového procesu a předpovědi vodních stavů a průtoků.
Srážkoodtokový proces v povodí, hydrologické ztráty, přístrojová technika, meteorologická měření v povodí, měření vodních stavů a průtoků, zpracování hydrologických dat, toky a říční síť, max. a min. průtoky, plaveniny a splaveniny, stavy podzemních vod a podzemní odtok, vodní bilance. Stochastická hydrologie, teorie náhodných procesů, pravděpodobnostní a statistické metody užívané v hydrologii. Reálné a umělé průtokové řady. Operativní hydrologie, simulační a predikční modely srážkoodtokového procesu, modelování odtoku vody za povodní.

Harmonogram přednášky

 • 1.úvod, základní pojmy, povodí, srážkoodtokový proces
 • 2.ovzdušné srážky
 • 3.vlhkost ovzduší, výpar
 • 4.geografičtí činitelé povodí
 • 5.měření vodních stavů a průtoků
 • 6.statistické zpracování hydrologických dat
 • 7.aproximace empirických rozdělení teoretickými užívanými v hydrologii, regresní modely
 • 8.analýza hydrologických řad, základy stochastické hydrologie,
 • umělé průtokové řady
 • 9.odvozování průtokových řad, stanovení Qa, úvod do extrémních průtoků
 • 10.maximální a minimální průtoky
 • 11.předpovědi vodních stavů a průtoků, základní typy modelů
 • 12.plaveniny a splaveniny
 • 13.podzemní vody, prameny, podzemní odtok.

Harmonogram cvičení

 • 1. Geografické vlastnosti povodí
 • 2. Průměrný srážkový úhrn v povodí
 • 3. Vyhodnocení ombrogramu
 • 4. Určení náhradní intenzity deště v malém povodí
 • 5. Tání sněhové pokrývky
 • 6. Vyhodnocení hydrometrického zápisníku
 • 7. a 8. Analýza a statistické zpracování reálné průtokové řady
 • 9. Generování umělé průtokové řady
 • 10.Určení maximálních průtoků z měřených dat
 • 11.Určení maximálních průtoků v závěrovém profilu malého povodí
 • 12.Určení minimálních průtoků z měřených dat
 • 13.Závěrečná kontrola protokolů a udělení zápočtu
Základní znalosti z vyšší matematiky, základní znalosti z fyziky, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky, základy hydrauliky.

Základní literatura předmětu

Sommer, M.: Hydrologie, SNTL Praha, 1995
Nacházel, K. - Starý, M. - Zezulák, J. a kol: Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, ACADEMIA Praha, 2004
Chow Ven Te: Handbook of Applied Hydrology: A Compendium of Water Resources Technology, Published by McGraw Hill Text, 1988

Doporučená literatura ke studiu předmětu

P. Jaya Rami Reddy: A Text Book of Hydrology, Firewall Media, 2005
Starý, M. - Kožnárek, Z. - Soukalová, E.: Hydrologie. Návody do cvičení, ES VUT Brno, 1990
: HYDROLOGY, National Engineering Handbook 4, US, SPB, 734pp, Cat. No. NEH 4, SCS, 1985
Philip B. Bedient - Wayne C. Huber: Hydrology & Floodplain Analysis, Published by Prentice Hall, 2002

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz