English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBR007
NázevPřehrady a vodní elektrárny
Course nameDams and Hydropower Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaromír Říha

Obsahové informace

Znalost v oboru přehradního inženýrství a hydroenergetiky. Zpracování zjednodušených návrhů přehrady a vodní elektrárny.
Studenti budou schopni zprvu pod dohledem, posléze i samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.
Základní informace z oblastí navrhování přehrad a využití vodní energie. Předmět navazuje na Hydrotechnické stavby a Hyrotechnické stavby I.
Podrobné informace z přehradního stavitelství, potřebné podklady pro návrh přehrad, zatížení přehrad, návrh příčných profilů a funkčních objektů přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů , zakládání a provádění, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled,
Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání, typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, objekty jednotlivých typů vodních elektráren, konstrukční uspořádání turbin, řešení jednotlivých částí vodních elektráren, návrh špičkové a malé vodní elektrárny.

Harmonogram přednášky

 • 1. - Vývoj a historie přehradního hostavitelství, dělení přehrad podle konstrukčních materiálů a podle statického přenostu zatížení do podloží. Podklady nezbytné pro návrh přehrad, návrh příčného profilů přehrad.
 • 2.-3. - Funkční objekty přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů, hydraulický návrh jednotlivých typů funkčních objektů.
 • 4.-5. - Návrh jednotlivých konstrukčních prvků příčných profilů jednotlivých typů přehrad ( opevnění a ochrana vzdušního a návodního líce, drénážní systém, filtry, koruna hráze, těsnění přehrad, napojení těsnění na podloží).
 • 6.-7. - Zakládání a provádění přehrad, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled.
 • 8. - Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání.
 • 9. - Typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, funkční objekty jednotlivých typů vodních elektráren, návrh konstrukčního uspořádání těchto objektů.
 • 10.-11. - Členění VE, konstrukční uspořádání turbin a jejich příslušenství a řešení jednotlivých částí vodních elektráren.
 • 12. - Návrh špičkové a malé vodní elektrárny, strojovny a příslušenství VE.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Návrh průtočné MVE (hydraulické a hydroenergetické výpočty).
 • 3. Návrh technologického zařízení MVE.
 • 4.-5. Situace a řez MVE.
 • 6. Umístění osy sypané hráze v situaci, řez údolím v ose hráze.
 • 7.-8. Návrh vzorového příčného profilu hráze s vykreslením hráze do situace.
 • 9. Umístění funkčních objektů do situace.
 • 10. Spodní výpusti - návrh a výpočty.
 • 11.-12. Bezpečnostní přeliv - návrh a výpočty. Zápočet
Základy z hydrauliky, hydrologie,hydrotechnických staveb, hydrotechnických staveb I, zakládání staveb, mechaniky zemin, geologie, provádění staveb, mechaniky, statiky, pružnosti a pevnosti, základy z navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Základní literatura předmětu

V. Broža, J. Kratochvíl, P. Peter, L. Votruba: Přehrady, SNTL/ALFA, 1987
J. Kratochvíl, V. Stara: Přehrady, VUT, 1989
ŠTOLL, Čestmír; KRATOCHVIL, Stanislav; HOLATA, Miroslav: Využití vodní energie, Praha: SNTL, 1977
DUŠIČKA, Peter: Malé vodní elektrárny, Bratislava: Jaga, 2003
Fuat Senturk: Hydraulics of dams and reservoirs, Water Resources Publications, 1996
TANCEV, Ljubomir: Dams and Appurtenanrt Hydraulic Structures, Balkema Publishers, London, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SORENSEN, Bent: Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, London: Elsevier Academic Press, 2007
 • Praktické aplikace jsou studenty řešeny ve cvičeních na základě individuálních zadání.