English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBPVP2
NázevZástupce povinně volitelných předmětů II
Course nameRepresentative of compulsory-elective subjects II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

Ústav
Garant 

Obsahové informace

Tento předmět si studenti vyberou ve druhém ročníku studia při běžném zápisu. Před začátkem letního semestru bude nahrazen konkrétním oborovým předmětem.
Literatura není u předmětu zadána