English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP055
NázevInženýrské sítě (S)
Course nameUtility Networks (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.
Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
 • 2. Prostorová koordinace inženýrských sítí
 • 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
 • 4. Vodovodní sítě
 • 5. Kanalizační sítě
 • 6. Zákonitosti proudění plynů, základy teorie trubních sítí
 • 7. Tepelné sítě
 • 8. Zásobení plynem
 • 9. Plynovodní sítě
 • 10. Energetické a sdělovací sítě
 • 11. Výstavba a sanace trubních sítí

Harmonogram cvičení

 • 1. Koordinace sítí technického vybavení I., zadání seminární práce.
 • 2. Koordinace sítí technického vybavení II.
 • 3. Návrh průřezu kolektoru.
 • 4. Výškové schéma vodovodu/vodovodní přípojka.
 • 5. Návrh kanalizační přípojky I.
 • 6. Návrh kanalizační přípojky II.
 • 7. Návrh kanalizační přípojky III.
 • 8. Optimalizace délky vodovodu/plynovodu.
 • 9. Seminární práce - prezentace.
 • 10. Seminární práce - prezentace.
 • 11. Zápočet.
fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz