English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP053
NázevBakalářský seminář (V)
Course nameBachelor Seminar (V)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Student se po absolvování předmětu naučí samostatně řešit problematiku a individuální požadavky v oblasti stokování, čištění odpadních vod, vodárenství, odpadového hospodářství, balenotechniky a inženýrských sítí.
Výsledkem je zpracování bakalářské práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí bakalářské práce.
V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k bakalářské práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je bakalářská práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k bakalářské práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Harmonogram cvičení

  • Předmět vede vždy pro každého individuelního studenta jeho vedoucí bakalářské práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu.
Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod, inženýrské sítě

Doporučená literatura ke studiu předmětu

AWWA: Water Quality and Treatment (5th Edition), AWWA, 1999
LAMB, Craig, James: Water Quality and Its Control, John Wiley & sons New York, 1999
Water Quality and Its Control: Lamb J.C., John Wiley & sons New York, 1999

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz