English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP052
NázevVodojemy a čerpací stanice
Course nameWater Tanks and Pumping Stations

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Schopnost výpočtu objemu jejich akumulace a návrhu výškového umístění vodojemů, vybavení armaturních komor vodojemů, stavební část vodojemů, zásady provozování vodojemů.
Schopnost navrhovat technologické vybavení vodárenských čerpacích stanic včetně optimalizovaného návrhu čerpadel, protirázová ochrana čerpadel, stavební část čerpacích stanic.
Návrh výškového umístění a objemu akumulace vodojemu, vybavení armaturních a akumulačních komor, typy vodojemů, metody výstavby vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemu.
Základní dělení čerpadel, způsoby zapojení čerpadel, čerpadla s proměnlivými otáčkami, strojně-technologické vybavení čerpacích stanic, stavební část čerpacích stanic, kavitace, způsoby protirázové ochrany čerpadel, automatické tlakové stanice, hodnocení technického stavu čerpacích stanic.

Harmonogram přednášky

 • 1. Fyzikální vlastnosti čerpaných médii, základy trubní hydrauliky armatur, ztráty třením, místní
 • ztráty
 • 2. Typy vodojemů, návrh akumulace a výškového umístění vodojemů
 • 3. Armaturní komory vodojemů a jejich vystrojení, zásady provozování vodojemů.
 • 4. Stavební konstrukce a výstavba vodojemů, hodnocení technického stavu vodojemů.
 • 5. Exkurze na vybraný vodojem
 • 6. Členění čerpadel podle konstrukce, základní rovnice, charakteristiky čerpadel
 • 7. Návrh soustavy čerpadel - výtlačný řad, způsoby zapojení čerpadel
 • 8. Nátoková a sací dispozice, stanovení příkonu čerpadla a motoru, optimalizace návrhu a
 • provozu čerpadel
 • 9. Automatické tlakové stanice, zesilovací stanice, čerpadla s asynchronními motory
 • 10. Vodní ráz, ochrana proti vodnímu rázu, kavitace
 • 11. Armatury pro řízení průtoků a tlaků, technický audit čerpacích stanic.
 • 12. Exkurze na vybranou čerpací stanici
 • 13. Výrobci a dodavatelé vodárenských čerpadel, databáze vodárenských čerpadel

Harmonogram cvičení

 • 1. Výpočet ztrát třením po délce
 • 2. Výpočet místních ztrát
 • 3. Návrh objemu akumulační nádrže vodojemu
 • 4. Návrh vybavení armaturní komory vodojemu
 • 5. Exkurze na vybraný vodojem
 • 6. Epanet 2.0 - hydraulická analýza vodovodní sítě, úvod
 • 7. Epanet 2.0 - zadání parametrů hydraulické soustavy - čerpadla, výtlačný řad, vodojem
 • 8. Epanet 2.0 - stanovení pracovního bodu čerpadla zadané soustavy
 • 9. Epanet 2.0 - kvazidynamická hydraulická analýza navržené soustavy
 • 10. Epanet 2.0.- konzultační hodina
 • 11. Návrh regulačního ventilu
 • 12. Exkurze na vybranou čerpací stanici
 • 13. Zápočet
Hydraulika, Inženýrské sítě

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BRADA, Karel a HLAVÍNEK, Petr: Čerpadla ve vodním hospodářství , NOEL 2000, 2004
KARASNIK, J.P. et all: Pump Handbook, Fourth Edition, McGraw Hill, 2008
PACIGA, Alexander: Projektovanie a prevadzka čerpacej techniky, Alfa, Bratislava , 1990
CABRERA, Enrique a CABRERA Enrique Jr.: Pumps, Electromechanical Devices and Systems, Balkema Publishers, 2003
 • Systém hodnocení zveřejněn na stránkách VHO.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz