English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP009
NázevInženýrské sítě
Course nameUtility Networks

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, získá podrobné znalosti o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
 • 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení
 • 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
 • 4. Vodovodní sítě
 • 5. Kanalizační sítě
 • 6. Zákonitosti proudění plynů
 • 7. Tepelné sítě
 • 8. Zásobení plynem
 • 9. Plynovodní sítě
 • 10. Energetické a sdělovací sítě
 • 11. Výstavba a sanace trubních sítí
 • 12. Základy teorie trubních sítí
 • 13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Harmonogram cvičení

 • 1. Koordinace sítí technického vybavení.
 • 2. Optimalizace délky přípojek.
 • 3. Návrh vodovodní přípojky.
 • 4. Návrh kanalizační přípojky.
 • 5. Seminární práce - prezentace.
 • 6. Seminární práce - prezentace.
 • 7. Zápočet.
Fyzika, Hydraulika a termodynamiky
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz/