English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBP008
NázevObnova vodohospodářské infrastruktury
Course nameRehabilitation of Water Infrastructure

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Student získá znalosti o obnově vodohospodářské infrastruktury, informace o trubních materiálech a materiálech používaných při sanaci, o technickém stavu, průzkumu, čištění a poruchách na vodohospodářské infrastruktuře.
Student bude schopen vypracovat plán obnovy, technický návrh sanace vodovodní a stokové sítě a návrh bezvýkopových sanačních technologií.
Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, obnova vodohospodářské infrastruktury – základní informace.
 • 2. Údržba a čištění stokových sítí, poruchy na stokových sítích a kanalizačních přípojkách.
 • 3. Inspekce, klasifikace a zhodnocení stavu stokového systému, oprava stokových sítí a kanalizačních přípojek.
 • 4. Renovace stokových sítí a kanalizačních přípojek.
 • 5. Obnova a výstavba stokových sítí a kanalizačních přípojek.
 • 6. Obnova vybraných objektů na kanalizační síti.
 • 7. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů.
 • 8. Poruchy vodovodních řadů, opravy poruch vodovodního potrubí.
 • 9. Obnova a výstavba vodovodních sítí a vodovodních přípojek.
 • 10. Obnova vybraných objektů na vodovodní síti.
 • 11. Plánování obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Video – Pařížská stoková síť, diskuse.
 • 2. Technika používaná při průzkumu stokových sítí, prezentace technologií, diskuse.
 • 3. Vyhodnocení kamerového průzkumu dle videozáznamu.
 • 4. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 1.
 • 5. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 2.
 • 6. Projekt – Sanace vybrané části kanalizační sítě 3.
 • 7. Hodnocení technického stavu vodovodních řadů.
 • 8. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 1.
 • 9. Projekt – Sanace vybrané části vodovodní sítě 2.
 • 10. Praktické ukázky ze staveb - diskuse.
 • 11. Zápočet.
Inženýrské sítě, vodárenství, stokování
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz