English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO060
NázevSpecializovaný projekt (K-KDK)
Course nameSpecialized project (K-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMichal Štrba

Obsahové informace

Rozšířené schopnosti sestavování výpočtových modelů konstrukcí a jednoduchých mostních objektů. Schopnosti stanovení a aplikace speciálních případů zatížení (např. pro složitější tvary zastřešení). Získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování ocelových, dřevěných a ocelobetonových spřažených konstrukcí a mostů, včetně spojů a kotvení. Rozšířené znalosti z hlediska provádění, realizace a zakreslování ocelových nosných konstrukcí a mostů.
Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

  • 1.-2. Normové podklady k zatížení, posouzení, provádění a zakreslování ocelových, dřevěných a spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů.
  • 3.-4. Řešení statických schémat a výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení, vnitřní síly.
  • 5.-6. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC.
  • 7.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce. Montážní postup.
  • 10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva.
- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity (určení vnitřních sil, průřezové charakteristiky).
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KVOČÁK, Vincent, VIČAN, Josef: Navrhovanie oceľových mostov podľa Európských noriem, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013