English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO056
NázevVybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameSelected Chapters of Metal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student bude schopen provést návrh smykového spojení ocelobetonových konstrukcí. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků. Bude schopen aplikovat pravidla navrhování a zásady výpočtu konstrukce z lepeného lamelového dřeva včetně navrhování montážních spojů dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Bude schopen navrhnout dřevěnou konstrukcí na účinky požáru, včetně návrhu spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
 • 2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
 • 3. Ocelobetonové nosníky - prostředky spřažení (typy, základní zásady pro navrhování).
 • 4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
 • 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
 • 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
 • 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
 • 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
 • 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
 • 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
 • 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy.
 • 2. - 4. Ocelobetonové nosníky - základní zásady pro navrhování.
 • 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
 • 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza.
 • 7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza.
 • 9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování.
 • 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
 • 11. Praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců.
Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Základní literatura předmětu

KOŽELOUH, Bohumil : Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 2, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2004
FERJENČÍK Pavel a MELCHER, Jindřich a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, Alfa Bratislava, 1986
BALIO, G. a MAZZOLANI, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
BLASS, Hans Joachim: Timber Engineering – STEP 1, Centrum Hout, 1995
BLASS, Hans Joachim: Timber Engineering – STEP 2, Centrum Hout, 1995

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MRÁZIK, A. a ŠKALOUD, M. a TICHÁČEK, M.: Plastic design of steel structures, , 1987
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010
JOHNSON, R.P. and BUCKBY, R.J. : Composite Structures of Steel and Concrete - Vol. 1.: Buildings, London: John Willey and Sons, 1986
Spal, L.: Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL Praha, 1986
SCI-THE STEEL CONSTRUCTION INSTITUTE: ESDEP-European Steel Design Education Programme, U.K., 2000
KOZÁK, J.: Steel-Concrete Structures for Multistorey Buildings, Bratislava, 1991