English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO054
NázevSpecializovaný projekt (S-KDK)
Course nameSpecialized project (S-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJan Barnat

Obsahové informace

Rozšířené schopnosti sestavování výpočtových modelů konstrukcí halového, prostorového a patrového typu. Schopnosti stanovení a aplikace speciálních případů zatížení (např. pro složitější tvary zastřešení). Získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování ocelových, dřevěných a ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení. Rozšířené znalosti z hlediska provádění, realizace a zakreslování ocelových nosných konstrukcí.
Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

  • 1.-2. Normativní podklady pro zatížení a posouzení.
  • 3. Normativní podklady pro provádění a zakreslování.
  • 4.-5. Řešení statického schématu, sestavování výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení.
  • 6.-7. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC.
  • 8.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce.
  • 10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva. Montážní postup.
- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity.
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (zejm. vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Základní literatura předmětu

SALMON, C.G., JOHNSON, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
MACHÁČEK, Josef a kol.: Navrhování ocelových konstrukcí příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8, ČKAIT, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute: ESDEP-European Steel Design Education Programme, U.K., 2000
FERJENČÍK Pavel a MELCHER, Jindřich a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
STRAKA, Bohumil: Navrhování dřevěných konstrukcí, CERM Brno, 1996