English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO052
NázevBakalářský seminář (S-KDK)
Course nameBachelor seminar (S-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti dovedností z oblasti dimenzování prvků a spojů, ocelových a dřevěných konstrukcí. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily. Bude tedy schopen zpracovat komplexní návrh jednodušší ocelové a dřevěné konstrukce.
Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku kovových, případně dřevěných konstrukcí. Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Harmonogram cvičení

  • 1. - 3. Rozbor zadání projektu.
  • 4.- 9. Řešení projektu, konzultace s vedoucím bakalářské práce.
  • 10. Kompletace projektu.
  • 11. Prezentace projektu.
Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, základy stavební mechaniky.

Základní literatura předmětu

FERJENČÍK, Pavel a MELCHER, Jindřich a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
DUTKO, P. a kol.: Drevené konštrukcie, ALFA Bratislava, 1976
MAREK, Pavel a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, Praha SNTL, 1985
SALMON, C.G. a JOHNSON, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
KOŽELOUH, Bohumil: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 2, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2004
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-ThTHE STEEL CONSTRUCTION INSTITUTE: ESDEP-European Steel Design Education Programme, U.K., 2000