English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO051
NázevBakalářský seminář (K-KDK)
Course nameBachelor Seminar (K-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovedností z oblasti dimenzování prvků a spojů, ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily a zpracovat komplexní návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.
Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů.
Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání projektu.
  • 2.-3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet.
  • 4.-6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
  • 7.-9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
  • 10. Kompletace projektu.
  • 11. Prezentace projektu.
Znalost navrhování prvků a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Základní literatura předmětu

Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
DUTKO, Pavel a kol.: Drevené konštrukcie, Alfa Bratislava, 1976
BLASS, Hans Joachim et al. (překlad B. Koželouh): Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 1, Centrum Hout, Netherlands, 1998
BLASS, Hans Joachim et al. (překlad B. Koželouh): Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, STEP 2, Centrum Hout, Netherlands, 2004
Balio, G., Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute: ESDEP-European Steel Design Education Programme, U.K., 2000
ČAMBULA, Jaroslav a kol.: Navrhování mostních konstrukcí podle Eurokódů, Praha, Informační centrum ČKAIT, 2010
KVOČÁK, Vincent a VIČAN, Josef: Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013