English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO02
NázevPrvky kovových konstrukcí
Course nameMembers of Metal Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJindřich Melcher

Obsahové informace

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků kovových konstrukcí. Dále nastuduje postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Podstatným problémem návrhu štíhlých a tenkostěnných prutů jsou úlohy zaměřené na stabilitu (vzpěr) tlačených prutů a ohýbaných nosníků.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.
Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované).
Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
Klopení nosníků.
Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
Problém globální a lokální stability. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.
Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
 • 2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
 • 3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
 • 4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
 • 5. Spoje šroubované a třecí spoje.
 • 6. Koutové svary.
 • 7. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
 • 8. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
 • 9. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
 • 10. Vzpěr tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
 • 11. Klopení nosníků.
 • 12. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
 • 13. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Zatížení nosných konstrukcí pozemních staveb.
 • 2.Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
 • 3.Metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
 • 4.Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů
 • 5.Spoje šroubované a třecí.
 • 6.Koutové svary. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
 • 7.Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
 • 8.Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
 • 9.Vzpěr tlačených prutů celistvého průřezu.
 • 10.Vzpěr tlačených prutů členěného průřezu.
 • 11.Klopení nosníků.
 • 12.Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
 • 13.Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.
Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, statika, pružnost a plasticita, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána