English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO01
NázevKonstrukce a dopravní stavby
Course nameEngineering and Transport Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Přehled o základních konstrukčních systémech nosných stavebních konstrukcí - halové stavby, patrové budovy, inženýrské konstrukce, technologické konstrukce, mosty a lávky. Přehled o fyzikálně mechanických vlastnostech, výhodách a nevýhodách základních konstrukčních materiálů nosných konstrukcí a jejich statistických parametrech. Základní principy zatížení nosných stavebních konstrukcí.
Obecné informace o dopravě - historie, druhy dopravy, význam ve společnosti, klady a zápory dopravy, dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU, dopravní infrastruktura. Železniční doprava - železniční síť, organizačně správní struktura, rozdělení železničních staveb. Silniční a dálniční síť, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy, jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy.
Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
Navrhování liniových staveb. Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
 • 2. Materiály pro stavební konstrukce.
 • 3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
 • 4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
 • 5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
 • 6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
 • 7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
 • 8. Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy. jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy.
 • 9. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
 • 10. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
 • 11. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
 • 12. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-terminologie, základní pojmy.
 • 13. Projektování pozemních komunikací-terminologie, základní pojmy.
 • Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
 • 2.-3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb.
 • 4.-5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody.
 • 6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
 • 7.-9. Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy, jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
 • 10. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
 • 11. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
 • 12. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-terminologie, základní pojmy.
 • 13. Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.
Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.
Literatura není u předmětu zadána