English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO009
NázevKovové mosty 1
Course nameMetal Bridges 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Mezní stavy kovových mostů. Materiál kovových mostů. Zatížení mostních konstrukcí. Přehled o základních konstrukčních systémech plnostěnných a příhradových trámových kovových mostů: železniční mosty - s prvkovou mostovkou, s kolejovým ložem; silniční mosty - s prvkovými mostovkami, s ortotropní mostovkou, spřažené ocelobetonové mosty. Statické řešení prvků mostovky: prvková mostovka - podélníky, příčníky; kolejové lože - podélné a příčné výztuhy. Statické řešení hlavních nosníků trámových mostů: plnostěnné a příhradové hlavní nosníky.
Základní pojmy. Normativní podklady pro navrhování a provádění ocelových mostů.
Zatížení mostních konstrukcí. Zásady pro navrhování kovových mostů. Mostní svršek a mostovka - mosty pozemních komunikací a mosty železniční.
Ocelové mosty trámové - mosty s plnostěnnými hlavními nosníky, mosty s příhradovými hlavními nosníky.
Spřažené ocelobetonové mosty - základní informace.
Zajištění prostorové tuhosti a stability ocelových mostů. Mostní vybavení a příslušenství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí.
 • 2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí.
 • 3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
 • 4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
 • 5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky.
 • 6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů.
 • 7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn.
 • 8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení.
 • 9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
 • 10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
 • 11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Harmonogram cvičení

 • 1. Dispoziční uspořádání železničního mostu s prvkovou mostovkou nebo s kolejovým ložem (podle individuálního zadání).
 • 2. Zatížení železničního mostu.
 • 3.-4. Podrobný statické řešení prvků mostovky - podélníky prvkové mostovky nebo podélné výztuhy mostovky s kolejovým ložem: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
 • 5.-6. Podrobný statické řešení prvků mostovky - příčníky: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
 • 7. Předběžný (orientační) statický návrh hlavních nosníků: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
 • 8.-9. Statické řešení ztužidel.
 • 10.-11. Konstrukční řešení prvků a detailů mostovky a hlavních nosníků: zpracování výkresové dokumentace.
Stavební mechanika: základní zásady statického řešení - prosté a spojité nosníky, příhradové konstrukce. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Betonové konstrukce - základní zásady navrhování betonových konstrukcí.

Základní literatura předmětu

Johnson, R.P., Bucky, R.J.: Composite Structures of Steel and Concrete – Vol. 2.: Bridges, COLLINS, 1986

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Wai-Fah Chen, Lian Duan: Bridge Engineering Handbook, CRC Press, 1999