English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO008
NázevKovové konstrukce 2
Course nameMetal Structures 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJindřich Melcher

Obsahové informace

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných systémů kovových konstrukcí ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov, zastřešení velkých rozpětí a prostorové prutové konstrukční systémy. Dále výuka zahrnuje problematiku navrhování kovových konstrukcí na základě příkladů realizovaných zkoušek. Výuka je zaměřena též na katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.
Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí.
Zásady navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy. Nosné konstrukce stropů a plošin.
Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Soudobé trendy rozvoje kovových konstrukcí (rozvoj konstruktivních forem, materiály a jejich kombinace, technologie).
 • 2. Vývoj a perspektivy používání vícepodlažních budov.
 • 3. Konstrukční systémy vícepodlažních budov s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí.
 • 4. Prostorová tuhost, ztužidla a výztužné systémy.
 • 5. Nosné konstrukce stropů a plošin. Použití prolamovaných nosníků a jejich návrh.
 • 6. Ocelobetonové spřažené stropní konstrukce.
 • 7. Sloupy patrových budov, patky a kotvení sloupů.
 • 8. Zastřešení velkých rozpětí. Prostorové prutové konstrukční systémy.
 • 9. Navrhování a konstrukční řešení příhradových desek a roštových soustav.
 • 10. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Příklady realizací.
 • 11. Problematika zesilování, rekonstrukcí a přestavby objektů s ocelovou nosnou konstrukcí.
 • 12. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.
 • 13. Katastrofické události a jejich odraz na koncepci navrhování stavebních konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Individuální zadání projektu objektu vícepodlažní budovy s nosnou ocelovou konstrukcí.
 • 2. Dispoziční řešení a zatížení.
 • 3. Střešní konstrukce.
 • 4. Nosná konstrukce stropů.
 • 5. Sloupy patrové budovy.
 • 6. Patky a kotvení sloupů.
 • 7. Prostorová tuhost nosného systému, ztužidla.
 • 8. – 13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.
Prvky kovových konstrukcí, kovové konstrukce

Základní literatura předmětu

Marek, P. a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL Praha, 1985
Balio, G., Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior, Addison-Wesley Pub Co, 1997
KARMAZÍNOVÁ, Marcela a PILGR, Milan: Ocelové konstrukce vícepodlažních budov - Pomůcka pro cvičení, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, ALFA Bratislava - SNTL Praha, 1986
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM, ESDEP Society, 2000
KOZÁK, J.: Steel-Concrete Structures for Multistorey Buildings, Alfa Bratislava, 1991
JOHNSON, R.P. and BUCKBY, R.J. : Composite Structures of Steel and Concrete - Vol. 1.: Buildings, London: John Willey and Sons, 1986