English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO007
NázevKovové a dřevěné konstrukce
Course nameMetal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMilan Šmak

Obsahové informace

Studenti získají potřebné informace a znalosti o materiálech pro ocelové a dřevěné konstrukce.
Studenti získají požadované znalosti k návrhu prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti získají potřebné znalosti k návrhu spojů a přípojů včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti se seznámí s uspořádáním nosných konstrukcí z oceli a dřeva.
Studenti získají praktické znalosti dovednosti pro návrh konstrukčních prvků z oceli a dřeva a jejich detailů.
Historie a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví.
Základní typy inženýrských konstrukcí z oceli a dřeva.
Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu.
Vlastnosti oceli a dřeva.
Konstrukční řešení nosného systému.
Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí.
Kovové konstrukce průmyslových hal.
Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou.
Kovové mosty.
Kovové konstrukce vodního stavitelství.
Speciální kovové konstrukce.
Dřevěné konstrukce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kovové konstrukce průmyslových hal (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice).
 • 2. Jednolodní ocelová hala (střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost).
 • 3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost).
 • 4. Kovové mosty (části mostní konstrukce, ložiska a uzávěry, mosty pohyblivé, montáž mostů).
 • 5. Kovové konstrukce vodního stavitelství (typy jezových uzávěrů, konsrukce uzávěrů, vrata plavebních komor).
 • 6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení).
 • 7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce).
 • 8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
 • 9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
 • 10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
 • 11. Plnostěnné dřevěné nosníky, rámy a oblouky.
 • 12. Příhradové dřevěné konstrukce.
 • 13. Prostorové konstrukce - kopule, klenby, skořepiny a lomenice.

Harmonogram cvičení

 • 1. Návrh tažených prutů.
 • 2. Návrh celistvých tlačených prutů.
 • 3. Návrh tlačených členěných prutů, přípoje prutů.
 • 4. Návrh ohýbaných nosníků.
 • 5. Stabilita ohýbaných nosníků.
 • 6. Návrh nosníků z lepeného lamelového dřeva.
Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků konstrukcí - základ, zatížení konstrukcí.
Literatura není u předmětu zadána