English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBO006
NázevDřevěné konstrukce (S)
Course nameTimber Structures (S)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantJindřich Melcher

Obsahové informace

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků dřevěných konstrukcí a dále základy navrhování vybraných typů konstrukčních systémů, jako jsou např. lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce a dále dřevěné lávky a mosty.
Nastuduje rovněž postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Do obsahu předmětu jsou začleněny též zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí a příklady realizovaných dřevěných konstrukčních systémů.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.
Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí.
Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování.
Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje.
Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení.
Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
Výroba a montáž. Ochrana a údržba.
Protipožární odolnost dřevěných staveb.
Zásady sanace a rekonstrukce. Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Přehled vývoje, oblasti použití v konstrukcích pozemních staveb a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
 • 2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích. Materiálové charakteristiky.
 • 3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, výztužné systémy.
 • 4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí – geometrie konstrukce, spojení nosných prvků, podepření, materiálové a průřezové charakteristiky, zatížení.
 • 5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
 • 6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
 • 7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí a příklady zásadních konstrukčních detailů.
 • 8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Lepené konstrukce.
 • 9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Směrné detaily styčníků.
 • 10. Základní typy prostorových konstrukcí – kopule, klenby, skořepiny, lomenice a strukturní konstrukce.
 • 11. Dřevostavby pro obytné, administrativní, zemědělské a další účely.
 • 12. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.
 • 13. Zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
 • 2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí
 • 3. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje.
 • 4. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem.
 • 5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
 • 6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
 • 7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla.
 • 8. - 13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.
Pružnost a plasticita, průřezové chrakteristiky, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí, stavební materiály.
Literatura není u předmětu zadána